SKRYF IN / ENTER NOW

2022

As jy getrou het tussen 1 Januarie 2022 en 31 Desember 2022 kan jy inskryf vir Troue van die Jaar 2022 kompetisie.
If you got married between 1 January 2022 and 31 December 2022 you can enter for Troue van die Jaar 2022 competition.

SKRYF IN HIERONDER / ENTER BELOW

Die inskrywings vorm hieronder moet voltooi word deur die paartjie.  
The entry form below must be completed by the couple. 

 

  TAAL VOORKEUR / LANGUAGE PREFERENCE

  GETROUDE VAN

  PAARTJIE SE NAME

  E-POS ADRES

  Gebruik slegs die e-pos adres vir verdere kommunikasie en as jy foto's na ons stuur.

  SELFOON NOMMER

  TROU DATUM


  Dag:

   

  Maand:

   

  Jaar:

   


  Troue van die Jaar 2022 is slegs oop vir paartjies wat tussen 1 Januarie 2022 en 31 Desember 2022 getrou het.

  VERTEL ONS JUL TROU STORIE - MOTIVEER VIR DIE WAT VIR JOU MOET STEM

  Maak asseblief seker jou spelling en informasie korrek is, ons sal geen gratis veranderinge maak nie.


  STUUR JOU FOTO'S AAN ONS

  Stuur tussen 10 en maksimum 20 foto's deur WeTransfer na fotos@trouevandiejaar.co.za.  DIENSVERSKAFFERS LYS:

  Dit is baie belangrik dat jy die onderste diensverskaffers lys so volledig as moontlik voltooi.
  Indien jy nie 'n diensverskaffer of van 'n diens of produk gebruik het nie kan jy dit leeg los en nie voltooi nie.

  Blomme:

  Bruidegom pak:

  Dekor:

  Fotograaf:

  Gaste Geskenke:

  Grimering:

  Hare:

  Huurdienste:

  Huweliksbevestiger:

  Juweliersware:

  Trouring:

  Troukoek:

  Koördineerder:

  Musiek:

  Platejoggie:

  Skoene:

  Skryfbehoeftes:

  Strooimeisie-rokke:

  Tente:

  Trourok:

  Venue:

  Paartjie se verblyf:

  Vermaak:

  Vervoer:

  Videograaf:

  Huwelik kontrak:

  Wittebrood plek:

  TERME EN BEPALINGS

  Ek verstaan die Terme en Bepalings van die kompetisie en dat ek dit noukeurig deur gelees het onder die reëls kategorie van die Troue van die Jaar webtuiste. Ek verstaan ook dat dit R 1 per stem sal kos om te stem en dat die publiek vir ons troue moet stem. Ek gee toestemming aan Troue van die Jaar, Mooi Troues en Mooi Leefstyl dat ek wel kommunikasie vanaf hul wil ontvang en ook 'n intekenaar sal wil wees van hul nuusbriewe.

  Lees asseblief eers deur ons kompetisie reëls/terme en bepalings voordat u kan registreer.  Indien u klaar deur die kompetisie reëls/terme en bepalings kan u hier bo "ja" antwoord sodat u kan die proefiel kan registreer by Troue van die Jaar 2020. 

  MARRIED SURNAME

  COUPLE NAMES

  E-MAIL ADDRESS

  Only use this e-mail address for further communication and sending your images.

  MOBILE NUMBER

  WEDDING DATE


  Day:

   

  Month:

   

  Year:

   


  Troue van die Jaar 2022 is only open for couples who got married between 1 January 2022 and 31 December 2022.

  TELL US MORE ABOUT YOUR WEDDING STORY - MOTIVATE TO THE PEOPLE WHY THEY SHOULD VOTE FOR YOU:

  Please make sure your spelling and information are correct, we will not make any changes for free.


  SEND YOUR IMAGES TO US:

  Send 10 to maximum 20 images via WeTransfer to fotos@trouevandiejaar.co.za.  SERVICE PROVIDER LIST:

  It is important that you complete the service provider list as accurately as possible please.
  If you did not have a specific vendor, service or product you may skip them and leave them blank.

  Flowers:

  Groom Suit:

  Decor:

  Photographer:

  Guest Gifts:

  Make-up:

  Hair:

  Rental Services:

  Marriage Officer:

  Jeweler:

  Wedding Ring:

  Wedding Cake:

  Wedding Coordinator:

  Music:

  DJ:

  Shoes:

  Stationery:

  Bridesmaid dresses:

  Tents:

  Wedding Dress:

  Venue:

  Couple Accommodation:

  Entertainment:

  Transport:

  Videographer:

  Antenuptial Contract:

  Honeymoon destination:

  TERMS AND CONDITIONS

  I understand the Terms and Conditions of the competition and have read it carefully under the rules category of the 'Troue van die Jaar' website. I also understand that it will cost R 1 per vote to vote and that the public should vote for us. I give Troue van die Jaar, Mooi Troues and Mooi Leefstyl permission to communicate with me and agree that I would like to subscribe to their newsletters.

  Please read through our competition rules / terms and conditions before you can register. If you have finished the competition rules / terms and conditions, you can answer "yes" above so that you can register your profile on the 'Troue van die Jaar' website. 

  Foto Krediet:  Aglow Photography