STEMME / VOTES

Finale Top 10 Stem Telling soos op 1 Augustus 2021.
Final Top 10 Vote Counts as on 1 August 2021.