SKRYF IN | ENTER NOW

2024

As jy getrou het tussen 1 Januarie 2024 en 31 Desember 2024 kan jy inskryf vir Troue van die Jaar 2024 kompetisie.
Die inskrywings vorm hieronder moet voltooi word deur die paartjie.  
If you got married between 1 January 2024 and 31 December 2024 you can enter for Troue van die Jaar 2024 competition.
The entry form below must be completed by the couple. 

  TAAL | LANGUAGE:


  Wie is jy? *

  Die paartjie moet self inskryf vir Troue van die Jaar 2024. Vra die paartjie om self in te skryf. Indien enige iemand anders as die paartjie inskryf is die inskrywing outomaties gediskwalifiseer.

  Wil jy die paartjie uitnooi om in te skryf?  Klik hier om die paartjie per e-pos uit te nooi.

  PAARTJIE SE BESONDERHEDE:

  Maak seker julle Van en Name is korrek gespel.

  Getroude Van: *

  Paartjie se Name: *

  E-pos Adres? *
  Gebruik slegs die e-pos adres vir verdere kommunikasie en as jy foto's na ons stuur.

  Selfoonnommer: *

  TROUDATUM:

  Dag: *

  Maand: *

  Jaar: *

  Troue van die Jaar 2024 is slegs oop vir paartjies wat tussen 1 Januarie 2024 en 31 Desember 2024 getrou het.

  JULLE TROU STORIE:

  Vertel ons jul trou storie hieronder - motiveer vir die wat vir julle moet stem.*

  Maak asseblief seker dat jou spelling en informasie korrek is, ons sal geen gratis veranderinge maak nie.
  Skryf oor jul troubeplanning, trourok, troupak, venue, dekor en wat vir julle spesiaal is.

  Vermy om te skryf oor vorige verhoudings, ander mense, en om negatiewe kommentaar hier te skryf.

  DIENSVERSKAFFERS LYS:

  Dit is baie belangrik dat jy die onderste diensverskaffers lys so volledig as moontlik voltooi.
  Indien jy nie 'n diensverskaffer of van 'n diens of produk gebruik het nie kan jy dit leeg los en nie voltooi nie.

  Blomme:
  Bruidegom pak:

  Dekor:

  Fotograaf:*

  Gaste Geskenke:

  Grimering:

  Hare:

  Huurdienste:

  Huweliksbevestiger:

  Juweliersware:

  Trouring:

  Troukoek:

  Koördineerder:

  Musiek:

  Platejoggie:

  Skoene:

  Skryfbehoeftes:

  Strooimeisie-rokke:

  Tente:

  Trourok:

  Venue:*

  Paartjie se verblyf:

  Vermaak:

  Vervoer:

  Videograaf:

  Huwelikskontrak:

  Wittebrood plek:

  BEPALINGS EN VOORWAARDES:

  • Ek het die Bepalings en Voowaardes van die kompetisie en dat ek dit noukeurig deur gelees het op die Troue van die Jaar webtuiste.

  • Ek neem kennis dit R 1 per stem sal kos om te stem en dat die publiek vir ons troue moet stem.

  • Ek gee toestemming aan Troue van die Jaar, Mooi Troues en Mooi Leefstyl dat ek wel kommunikasie vanaf hul wil ontvang en ook 'n intekenaar sal wil wees van hul nuusbriewe.

  Verstaan jy die Bepalings en Voorwaardes? *

  Lees asseblief eers deur ons kompetisie Bepalings en Voorwaardes voordat u kan registreer. Indien u klaar deur die kompetisie Bepalings en Voorwaardes gelees het en dit verstaan kan u hier bo "ja" antwoord sodat u kan die proefiel kan registreer by Troue van die Jaar.

  Who are you? *

  The couple must register themselves for Troue van die Jaar 2024. Ask the couple to register themselves. If anyone other than the couple registers, the registration is automatically disqualified.

  Want to invite a couple to enter?  Click here to invite the couple via e-mail.

  COUPLES DETAILS:

  Make sure your Surname and Couple Names are spelled correctly.

  Married Surname: *

  Couples Names: *

  E-mail Address: *

  Only use this e-mail address for further communication and sending your images.

  Mobile Number: *

  WEDDING DATE:

  Day: *

  Month: *

  Year: *

  Troue van die Jaar 2023 is only open for couples who got married between 1 January 2023 and 31 December 2023.

  YOUR WEDDING STORY:

  Your Wedding Story - motivate why people should vote for you.*

  Please make sure your spelling and information are correct, we will not make any changes for free.
  Write about your wedding planning, dress, suit, venue, decor and what made your wedding special.

  Please do not write about previous relationships, other people or give any negative comments.

  SERVICE PROVIDER LIST:

  It is important that you complete the service provider list as accurately as possible please.
  If you did not have a specific vendor, service or product you may skip them and leave them blank.

  Flowers:

  Groom Suit:

  Decor:

  Photographer:*

  Guest Gifts:

  Make-up:

  Hair:

  Rental Services:

  Marriage Officer:

  Jeweler:

  Wedding Ring:

  Wedding Cake:

  Wedding Coordinator:

  Music:

  DJ:

  Shoes:

  Stationery:

  Bridesmaid dresses:

  Tents:

  Wedding Dress:

  Venue:*

  Couple Accommodation:

  Entertainment:

  Transport:

  Videographer:

  Antenuptial Contract:

  Honeymoon destination:

  TERMS AND CONDITIONS:

  • I understand the Terms and Conditions of the competition and have read it carefully on the 'Troue van die Jaar' website.

  • I also understand that it will cost R 1 per vote to vote and that the public should vote for us.

  • I give Troue van die Jaar, Mooi Troues and Mooi Leefstyl permission to communicate with me and agree that I would like to subscribe to their newsletters.

  Do you understand the Terms and Conditions? *

  Please read through our competition Terms and Conditions before you can register. If you have already read the competition Terms and Conditions and understand it, you may answer "yes" above so that you can register your profile on the 'Troue van die Jaar' website.

  Foto Krediet: Heléne Viljoen Photography